Ajurit Windows

Voimassa oleva viestinnän lainsäädäntö ei laajemmin koske tällä hetkellä maksutelevisio-operaattorin toimintaa. Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivillä pyritään suojaamaan luonnollisten henkilöiden yksityisyyttä ja luottamuksellisen viestin suojaa, mutta myös oikeushenkilöiden asemaan kiinnitetään huomiota. Palvelumuotoilun avulla luodaan uusia innovaatioita, kehitetään jo olemassa olevia palveluita sekä luodaan ymmärrystä käyttäjän ja palveluntarjoajan välillä....